TK 04 Betona ilgtspēja

Tehniskā komiteja (TK) darbojas kopš 2024 gada 12. aprīļa. TK darbu regulē nolikums TK 04 Betona ilgtspeja nolikums.pdf TK darbības sfēra ir betona ilgtspēja un ap to saistīti aspekti. TK ir pārstāvētas sekojošas nozares - betona ražotāji – transportbetons, dzelzsbetona konstrukciju ražotāji, mācībspēki, pētnieki, arhitekti, būvinženieri - projektētāji, būvdarbu veicēji un veidņu piegādātāji.

. TK uzdevumi ir:

  • izstrādāt CO2 ekvivalenta gāzu emisiju vidējā līmeņa un mazināšanas līmeņu noteikšanas metodiku Latvijā ražotam betonam;
  • izstrādāt sistēmu betona ar samazinātu CO2 ekvivalenta emisiju klasifikācijai Latvijā;
  • izstrādāt priekšlikumus Eiropas, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem tehniskajiem noteikumiem (piemēram, Tiltu Specifikācijas) attiecībā uz ilgtspējīga betona pielietošanas veicināšanu un regulēšanu;
  • izstrādāt nacionālo viedokli par Eiropas standartu projektiem, kas ir aptaujas un balsošanas  stadijā;
  • iesniegt LVS priekšlikumus par nacionālo standartu apstiprināšanu, reģistrēšanu vai atcelšanu;
  • iesniegt LVS priekšlikumus par Eiropas un Starptautisko standartu adaptēšanu un reģistrēšanu;
  • ieviest un uzturēt standartos vienotu terminoloģiju;
  • sadarboties ar attiecīgo ministriju izstrādājamo, adaptējamo un piemērojamo nacionālo standartu sarakstu sastādīšanā Ministru kabineta noteikumu prasību izpildei;
  • izstrādāt priekšlikumus un aktualizēt attiecīgajai ministrijai saistībā ar nepieciešamajiem zinātniskajiem pētījumiem nozarē.