Latvijas Betona Savienības zinātniski tehniskā konference

LBS zinātniski tehniskā konference ir Latvijas betona un dzelzsbetona nozares vadošais pasākums. LBS konference kalpo kā platforma, kur ziņot par jaunākajiem sasniegumiem betona un dzelzsbetona zinātnes jomā, tehnoloģiskām inovācijām nozarē, jauniem materiāliem un inovatīviem risinājumiem, izpildītajiem vērienīgākajiem vai izaicinošākajiem betona konstrukciju projektiem būvobjektos, kā arī izmaiņām standartos un tehniskajos noteikumos. LBS konferences mērķis apvienot līdzīgā mērā nozarē iesaistītos speciālistus - zinātniekus, būvkonstrukciju projektētājus, betona tehnologus un kvalitātes vadītājus, būvuzņēmējus un būvuzraugus, lai nodrošinātu diskusiju un informācijas apmaiņu. Tādā veidā veicinot nozares sakārtošanu un turpmāku tehnoloģisku attīstību.