TK02 LBS rekomendācijas

Tehniskās komitejas "TK02 LBS rekomendācijas" mērķis ir izstrādāt un apstiprināt publiskos pozīcijas paziņojumus par standarta, tehnisko noteikumu prasību interpretāciju.

LBS pozīcijas paziņojums #1 par ārējās iedarbības klases atspoguļošanu betona piegādes dokumentos ir pieejams šeit.