Par mums

1995. gada 7. martā Latvijas Betona Savienība dibināta kā  Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības (LMPB) sastāvdaļa. 2020.gada 2.novembrī Latvijas Betona Savienība reģistrēta uzņēmumu reģistrā kā neatkarīga biedrība atbilstoši ilggadējo biedru vēlmei turpināt organizācijas darbību neatkarīgas biedrības statusā. Dibinātājbiedri: Rīgas Tehniskā univeristāte, SIA Schwenk Latvija, SIA Baltik Saule, SIA Primekss. Latvijas Betona Savienība ir 1995. gada 7. martā dibinātās sabiedriskās organizācijas tiešs turpinājums.  Par Latvijas Betona Savienības biedriem vairāk var uzzināt sadaļā Biedri. 

Biedrības valde

Latvijas Betona Savienības valdes termiņš saskaņā ar biedrības statūtiem ir 2 gadi. Latvijas Betona Savienības valdes sastāvā:

Valdes priekšsēdētājs Dr.asoc.prof. Rolands Cepurītis

Valdes loceklis Jānis Zāle

Valdes loceklis Dr.asoc.prof. Genādijs Šahmenko

Latvijas Betona Savienības goda priekšsēdētājs

Par biedrības goda priekšsēdētāju uz mūžu ir iecelts Dr.sc.ing.,asoc.prof. Videvuds Ārijs Lapsa par izcilu zinātnisko un inovatīvo darbību betona un dzelzsbetona tehnoloģiju jomā un par Latvijas Betona Savienības darbības nodrošināšanu.

Dr.sc.ing.,asoc.prof. Videvuds Ārijs Lapsa ir RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātes vadošais pētnieks Betona mehānikas laboratorijā. Kopš 1995.g. ievēlēts par asociēto profesoru un  veicu mācību darbu RTU Būvražošanas katedrā un vada mācību priekšmetu „Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība”. Tāpat ir sagatavojis speckursus „Ekoloģiskā būvniecība”, „Būvmateriālu un konstrukciju nesagraujošās pārbaudes” un vadījis bakalauru un maģistru darbus minētajos kursos, izstrādājis to studiju programmas. Kopš 2004.g.8.jūnija Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks. V.Ā. Lapsa ir 107 izgudrojumu, t.sk. 34 bij. PSRS autora apliecības, 7 ārzemju, 1 Eiropas patenta un 65 Latvijas patentu autors. Izgudrojumu specifika ir būvmateriāli, konstrukcijas, to tehnoloģijas, kontroles paņēmieni un ierīces. 2019. gadā saņemta Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) balva – ”Medaļa izgudrotājiem”.

Zinātniskā darbība tiek veikta sekojošās jomās:

  • Betona tehnoloģiskā mehānika un reoloģija. Šo pētījumu praktiskie rezultāti un to rūpnieciskā realizācija ir gāzbetona vibrotehnoloģija, kas 1974.g. ir novērtēta ar Latvijas Valsts prēmiju.
  • Fibrobetons – konstrukcijas un tehnoloģija.  Pētījuma rezultāti ir izmantoti ES projektā „Stealth Construction of Cut-and Cover Tunnels (SCOUT), Specific Targeted EU Research Project.

  • Ekoloģiskā būvniecība, kā arī lētu un zemas enerģijas (termosa tipa) ēku būvniecība. Pētījuma praktiskie rezultāti ir laikā no 2006.g. līdz 2009.g. uzbūvētas divas eksperimentālas termosa tipa mājas Babītē un Murjāņos. Eksponētas Taizemes I Starptautiskajā izgudrotāju dienā Bangkokā 2008.g.februārī, Ķīnas izgudrotāju biedrības rīkotajā starptautiskajā izgudrojumu izstādē, Su-Zhou, 2008.g.oktobrī novērtēta ar bronzas medaļu.
  • Ēku, būvju, materiālu un konstrukciju nesagraujošo pārbaužu metodika un pētījumi.

Zinātniskā darba rezultāti ir apkopoti 151 publikācijā,  t. sk., 2 monogrāfijās (ar līdzautoriem) un 2 mācību grāmatās.

Šobrīd tiek turpināta zinātniskā darbība divos pētnieciskos virzienos:

  • Ēku siltumizolācijas monolītās norobežotājkonstrukcijas un to būvniecības tehnoloģiskie procesi
  • Fibrobetona šķiedru struktūras vadāma veidošana un tās konstruktīvā un tehnoloģiskā optimizācija. Par šo tēmu asociētā profesora vadībā aizstāvēta Vitālija Lūša inženierzinātņu doktora disertācija.