Par mums

1995. gada 7. martā Latvijas Betona Savienība dibināta kā  Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības (LMPB) sastāvdaļa. 2020.gada 2.novembrī Latvijas Betona Savienība reģistrēta uzņēmumu reģistrā kā neatkarīga biedrība atbilstoši ilggadējo biedru vēlmei turpināt organizācijas darbību neatkarīgas biedrības statusā. Dibinātājbiedri: Rīgas Tehniskā univeristāte, SIA Schwenk Latvija, SIA Baltik Saule, SIA Primekss. Latvijas Betona Savienība ir 1995. gada 7. martā dibinātās sabiedriskās organizācijas tiešs turpinājums.  Par Latvijas Betona Savienības biedriem vairāk var uzzināt sadaļā Biedri. 

Biedrības vērtības

Godīgums un caurspīdīgums

 • Augsti pārvaldības standarti;
 • Neatkarība un neitralitāte no nozares dalībniekiem caur visu iesaistīto pušu pārstāvniecību;
 • Viedokļu daudzveidība;
 • Atklāta diskusija un argumentēti, zinātniski pamatoti lēmumi.

Aizrautība un iesaiste

 • Sadarbība, risinot tehnoloģiskos izaicinājumus;
 • Kopīgs darbs nozares uzlabojumu labā;
 • Atbalsts jaunu profesionāļu iesaistei.

Nepārtraukta attīstība

 • Zinātnē balstīta pieeja;
 • Atvērtība inovācijām;
 • Tehniskais radošums;
 • Zināšanu pārnese.

Atbildība un kvalitāte

 • Ilgmūžīgs augstas kvalitātes betons;
 • Atbildīga attieksme pret vidi;
 • Ētiska uzņēmējdarbība.

Biedrības aktivitāšu virzieni

1. Veicināt betona tehnoloģisko un tehnisko attīstību, stiprinot nozares un zinātnes mijiedarbību

 • Atbalstīt pētījumus betona un dzelzsbetona nozarē
 • Veidot un veicināt nozares praktiķu un zinātnieku sadarbību
2. Izglītot nozares un saistīto nozaru dalībniekus par betona kvalitātes, tehnoloģiskajiem, tehniskajiem un zinātniskajiem aspektiem

 • Veidot izglītojošus materiālus un pasākumus nozares un saistīto nozaru eksperta un speciālistu līmeņa darbiniekiem, paaugstināt to kvalifikāciju
 • Organizēt zinātniski – tehniskas konferences un seminārus
 • Piedalīties starptautiskos nozares pasākumos
 • Izstrādāt un publicēt izglītojošus materiālus (piemēram, Betona rokasgrāmata)
 • Stiprināt sadarbību ar būvniecības ķēdē iesaistītajām nozarēm
 • Informēt saistīto nozaru speciālistus un plašāku publiku par nozares aktualitātēm un sasniegumiem
 • Veidot izglītojošus materiālus gala patērētājam par betona kvalitātes aspektiem

3. Sakārtot un pilnveidot nozares likumisko ietvaru, standartus un tehniskās specifikācijas

 • Organizēt tehniskās komitejas standartu aktualizēšanai, tehnisko specifikāciju un jaunu likumisko ietvaru izstrādei (piemēram, grozījumi standartā par betona salizturības testēšanu un prasībām, eksponētā betona specifikāciju izstrāde, zaļā betona definēšana un klasificēšana nacionālā līmenī)

4. Veidot un pārstāvēt nozares vienotu viedokli, ekspertīzi un kompetenci

5. Aktivizēt jaunu profesionāļu piesaisti nozarei un zināšanu pārnesi

 • LBS balva studentiem par zinātniskajiem darbiem saistībā ar betonu
 • Sadarbība ar izglītības iestādēm

6. Veicināt tikai kvalitātes standartiem atbilstoša betona izmantošanu

 • Nozares pārstāvju izglītošana
 • Betona patērētāju izglītošana
 • Likumiskais ietvars

7. Veicināt betona kā materiāla pievilcību patērētāju vidū

 • Gada būves speciālbalva

Latvijas Betona Savienības gada pārskati

Biedrības gada pārskats 2023. gads