LBS 30. zinātniski tehniskā konference

Latvijas Betona Savienība aizvadīja 30. jubilejas Zinātniski tehnisko konferenci 2022. gada 24. novembrī, pulcējot vairāk nekā 100 dalībnieku. Konferences tēma šajā gadā tika vērsta uz betona klimata nospiedumu (CO2 izmeši) un ar to saistītām izmaiņām cementa sastāvā, ražošanas procesā, tehniskajos raksturlielumos.  Ar referātiem piedalījās asoc.prof., Dr.ing. Rolands Cepurītis “CO2 izmeši (betona) būvniecības nozarē” (Norwegian Univeristy of Science and Technology), Schwenk Latvija Jegors Golubevs “Cementa ražošana, veidi un standartizācija”, Schwenk Latvija Māris Gruzniņš “Cementa zaļais kurss Eiropā un Latvijā”, kā arī prof. Pietro Lura no pētniecības institūta EMPA Šveicē “Carbonation of concrete made with blended cements”. Tāpat konferences ietvaros tika ziņots par LBS tehnisko komiteju (TK01 Betona salizturība un TK03 Eksponētais betons) darbības rezultātiem. Rīgas Celtniecības Koledžas pārstāvji informēja par apmācību programmu betonētāju kursiem. Tika uzklausītas nozares inovācijas no vadošajiem betona piedevu ražotājiem Mapei un Chryso. Ar pieredzi būvobjektos dalījās MB grupas uzņēmuma pārstāvji un RB Rail pārstāvji ziņoja par  Rail Baltica inženierbūvēs pielietotiem būvmateriāliem un to raksturīgām īpašībām. Konferences programma LBS_30_konferences programma.pdf 

Konferences laikā prezentētie referāti ir apkopoti un pieejami failā LBS_30_conference_2022_11_24_Prezentacijas.pdf