Betona olimpiādē 2022. gadā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits – 16 komandas. Uzvarētajiem tika pasniegtas naudas balvas no LBS biedra STACHEMA Polska (1. vieta  - 400,- EUR; 2. vieta - 300,- EUR un 3. vieta - 200,- EUR). 2022. gadā betona olimpiādes laureāti ir:

  1. vieta Transportbetons MB (Liepāja) ar vidējo kvadrātisko novirzi no 100MPa – 1.83MPa;
  2. vieta ierindojās Dzelzsbetons MB (Liepāja) - ar vidējo kvadrātisko novirzi no 100MPa – 3.39 MPa;
  3. vieta ierindojās Schwenk Latvija (Rāmuļu ielas ražotne) - ar vidējo kvadrātisko novirzi no 100MPa – 4.69 MPa.