Tilts starp zinātni, tehnoloģiju un praksi kopš '95 gada.

Jaunākās ziņas"Studentu balva" zinātniski pētniecisko darbu konkurss

Viens no Latvijas Betona Savienības mērķiem ir veicināt betona un dzelzsbetona zinātnes, tehnikas un tehnoloģiju attīstību.  Lai stimulētu augstākās izglītības iestāžu studentu pētnieciskās domas attīstību šajā tematikā, ar šo gadu Latvijas Betona Savienība iedibina jau tradīciju “Studentu Balva”. Studentu balva tiks piešķirta katru gadu konkursa rezultātā. Vairāk par to lasi šeit.

Stājas spēkā standarts LVS 156-1:2022

Standarts LVS 156-1:2022 stājas spēkā ar 2023. gada 5. septembrī pieņemtajiem Grozījumumiem Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". Jaunais standarts aizstāj iepriekšējo versiju LVS 156-1:2017 un tam ir piemērots līdzāspastāvēšanas laika posms  6 mēneši. Vairāk par to lasi šeit.

Kā deklarēt vides iedarbības klases betonam?

Ikdienā transportbetona un dzelzsbetona konstrukciju ražotāji saskaras ar jautājumu par to kā pareizi deklarēt ārējās vides iedarbības klases, lai būtu apmierināts pasūtītājs un nebūtu mākslīgi jāpalielina betona nomenklatūra. Latvijas Betona Savienība savu pozīcijas ziņojumu #1 “Ārējās iedarbības klases atspoguļošana betona piegādes dokumentos” izdeva jau 2021. gadā. Tomēr šis jautājums joprojām ir aktuāls un vairāk tiek apskatīts un skaidrots žurnālā Būvinženieris, ar pilnu publikācijas tekstu var iepazīties šeit.

Latvijas Betona Savienība

ir sabiedriska organizācija, kura apvieno uzņēmumus no cementa, betona un dzelzsbetona industrijas, kā arī akadēmiskās iestādes, kuras sagatavo speciālistus šai industrijai. Šobrīd Latvijas Betona Savienībā ir 16 biedri. LBS darbības mērķi ir: 

  • Betona un dzelzsbetona zinātnes veicināšana, tehnikas un tehnoloģiju attīstības veicināšana; 
  • Biedru interešu pārstāvība valsts pārvaldes iestādēs, attiecībās ar citām juridiskām personām, līdzīga mērķa organizācijām un to apvienībām kā Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, abpusējas sadarbības veicināšana un stiprināšana;
  • Latvijas normatīvo aktu, jo īpaši būvnormatīvu attīstības veicināšana, pilnveidojot tos atbilstoši zinātnes sasniegumiem un tehnikas attīstībai;
  • Pētījumu betona un dzelzsbetona zinātnē atbalstīšana, zinātnes sasniegumu un tehnikas attīstības veicināšana, zinātniski – tehnisku konferenču, semināru apmeklēšana un organizēšana, jaunumu publicēšana Latvijas un ārzemju specializētājā periodikā;
  • Betona pielietošanas būvniecībā veicināšana.

Izdota pirmā betona rokasgrāmata

Latvijas Betona Savienība, apvienojot autoru kolektīvā Dr. asoc.prof. Rolands Cepurītis, Dr. acos.prof. Genādijs Šahmenko, Jānis Zāle, Jegors Golubevs un Aldis Latvietis,  ir izdevusi pirmo grāmatu "Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem." Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar būtiskāko informāciju par spēkā esošo normatīvo bāzi un betona tehnoloģijas jautājumiem, kas nepieciešama ikdienas projektēšanas, betona ražošanas un betonēšanas praksē. 

Grāmatu iespējams iegādāties grāmatnīcās Jānis Roze un GLOBUSS.