31. Zinātniski Tehniskā konference "Betona ilgmūžība un ilgizturība" 
jau 23. novembrī!

Latvijas Betona Savienība

ir sabiedriska organizācija, kura apvieno uzņēmumus no cementa, betona un dzelzsbetona industrijas, kā arī akadēmiskās iestādes, kuras sagatavo speciālistus šai industrijai. Šobrīd Latvijas Betona Savienībā ir 16 biedri. LBS darbības mērķi ir: 

  • Betona un dzelzsbetona zinātnes veicināšana, tehnikas un tehnoloģiju attīstības veicināšana; 
  • Biedru interešu pārstāvība valsts pārvaldes iestādēs, attiecībās ar citām juridiskām personām, līdzīga mērķa organizācijām un to apvienībām kā Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, abpusējas sadarbības veicināšana un stiprināšana;
  • Latvijas normatīvo aktu, jo īpaši būvnormatīvu attīstības veicināšana, pilnveidojot tos atbilstoši zinātnes sasniegumiem un tehnikas attīstībai;
  • Pētījumu betona un dzelzsbetona zinātnē atbalstīšana, zinātnes sasniegumu un tehnikas attīstības veicināšana, zinātniski – tehnisku konferenču, semināru apmeklēšana un organizēšana, jaunumu publicēšana Latvijas un ārzemju specializētājā periodikā;
  • Betona pielietošanas būvniecībā veicināšana.

Izdota pirmā betona rokasgrāmata

Latvijas Betona Savienība, apvienojot autoru kolektīvā Dr. asoc.prof. Rolands Cepurītis, Dr. acos.prof. Genādijs Šahmenko, Jānis Zāle, Jegors Golubevs un Aldis Latvietis,  ir izdevusi pirmo grāmatu "Betons: normatīvi, veidi, ražošana un betonēšanas darbu tehnoloģija praktiķiem." Šīs rokasgrāmatas galvenais mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar būtiskāko informāciju par spēkā esošo normatīvo bāzi un betona tehnoloģijas jautājumiem, kas nepieciešama ikdienas projektēšanas, betona ražošanas un betonēšanas praksē. 

Grāmatu iespējams iegādāties grāmatnīcās Jānis Roze un GLOBUSS.